Välkommen till Limeway

Gör ditt företag bättre

På Limeway har vi samlat år av erfarenhet för att hjälpa dig göra ditt företag bättre. Bättre kan dock innebära olika saker för olika företag. Kanske vill du öka lönsamheten, kanske vill du göra ditt företags ekonomi mer stabil på lång sikt. Kanske känner du att företagets vision behöver vara tydligare för att företaget ska nå de uppsatta målen. Limeway kan inte ge svar på alla frågor men kan hjälpa dig på vägen till det företag du vill att ditt företag ska vara.

Maximera företagets potential

Det finns många olika vägar att gå för att maximera ditt företags potential. På Limeway har vi samlat de vanligaste tillvägagångssätten för att få en redan existerande verksamhet att växa sig ännu större. Det kan handla om allt från att byta företagsform till att hitta nya marknader för de produkter företaget säljer. Kanske behöver företaget expandera till en ny marknad för att växa? Ta del av våra tankar och idéer och få inspiration som kan föra ditt företag vidare mot framgång.