Utöka affärsområdet

Företag har en hel del att tjäna på att utöka sitt affärsområde och se över alternativa marknader. Till viss del handlar det om att öka kundunderlaget och därmed få större möjlighet till en bättre omsättning och vinst. Men det handlar även om att bygga verksamheten på ”flera ben” och att satsa långsiktigt. Att inte förlita sig allt för mycket på en marknad eller några få kunder. När trender förändras i samhället och efterfrågan ändrar sig är risken att det annars slår hårt mot företagets resultat.

Andra marknader

Ett sätt för företag att växa är att ta allt större marknadsandelar inom den marknad man är verksam inom. Men samtidigt finns här en begränsning utifrån marknadens storlek. I detta fall kan nästa steg vara att expandera inom andra marknader.

Ett sätt är att expandera regionalt och börja sälja sina produkter i flera städer eller fler geografiska områden än tidigare. En annan väg är att ta marknadsandelar på en helt ny produktmarknad. Idag är det exempelvis mycket vanligt med olika mjölkbaserade drycker på caféer, något som var otänkbart för 20 år sedan. Mjölken har tagit marknadsandelar från andra drycker på marknader där man tidigare knappt sålde något alls.

Affärer utomlands

I och med att Sverige är en relativt liten marknad är det flera företag som tidigt planerar att expandera utomlands. Bara genom att etablera sig i närliggande länder som de nordiska länder, Tyskland eller Storbritannien öppnas betydligt större marknader. Bara i London bor det exempelvis fler personer än i hela Sverige.

Fördelen med att expandera utomlands handlar alltså om att få ett betydligt större kundunderlag. Men det kan även skapa nya samarbeten och utvecklingsmöjligheter som inte går att få om man enbart håller sig inom Sveriges gränser. Det viktigaste är att man skaffar sig kunskap om den nya marknaden innan etableringen sker. Det handlar då inte bara om konkurrens, efterfrågan och prissättning utan även om lagar och regler samt kulturella skillnader.

Tull och skatt

Om man säljer till ett företag utanför EU måste en elektronisk exportdeklaration lämnas in till Tullverket. Antingen gör man det själv eller så gör ombud detta. Någon tull behöver inte betalas om handel sker inom EU och därmed behöver inte heller en tulldeklaration lämnas in. En del länder inom EU ingår inte i EU:s mervärdesskatteområde. Om man säljer varor till dessa länder måste en exportdeklaration fyllas i. Detta alltså trots att landet är inom EU. Exempel är export till Åland, Kanarieöarna samt delar av Spanien, Frankrike och Tyskland. Några speciella tillstånd behövs inte för att sälja varor till andra länder. Däremot kan det behövas tillstånd för enskilda produktgrupper så som jordbruksprodukter och kulturföremål.