Byt företagsform

Det finns ett flertal olika företagsformer att välja på när företaget ska startas upp. Vilken företagsform som passar bäst beror delvis på hur många personer som ska vara ägare samt om ett startkapital finns eller inte. Samtidigt ska man inte låsa sig vid en företagsform för evigt. Många startar som Enskild näringsverksamhet och går sedan över till Aktiebolag när företaget vuxit och omsättningen är större. Det är alltså lika viktigt att välja rätt från början som att se över förutsättningarna ibland och ändra företagsform om detta är fördelaktigt för att optimera verksamheten. För att byta bolagsform bör du i första hand kontakta Bolagsverket. Här kan du läsa mer om olika bolagsformer, se aktuella handläggningstider och få hjälp med svar på de frågor du kan tänkas ha.

Enskild näringsverksamhet

Enskild Näringsverksamhet är den enklaste företagsformen att starta och driva. Något startkapital behövs inte och reglerna kring bokföring är inte lika hårda som på ex. aktiebolag. Just enkelheten är dess styrka. Med denna företagsform blir organisationsnumret samma som personens personnummer.

Nackdelen är främst att det inte finns någon tydlig ekonomisk gräns mellan dig som privatperson och företaget. Går företaget i konkurs kommer man även behöva använda privat kapital för att betala skulderna. Det går visserligen att minska riskerna genom att teckna företagsförsäkring men utifrån ett trygghetsperspektiv finns bättre företagsformer.

Aktiebolag

Aktiebolag kan vara passande företagsform när en enskild person, eller flera personer, startar ett företag. Det krävs däremot ett startkapital på 50.000kr. Fördelen ligger i skattemässiga fördelar samt ansvarsfördelningen. De som har aktiebolag kan exempelvis ta ut aktieutdelning och därmed få lägre beskattning än om en högre lön tagits ut. Detta är speciellt fördelaktigt för de som har lön på gränsen för statlig skatt.

Juridiskt är aktiebolaget och ägarna helt olika juridiska personer. Det innebär att ansvarsfördelningen är tydligare än på Enskild näringsverksamhet. Här kan aktiebolaget gå i konkurs utan att man blir personligt betalningsskyldig, även om undantag finns.

Handelsbolag

Om det är minst två personer som startar företaget kan företagsformen handelsbolag väljas. Fördelen är att man inte behöver något startkapital. Nackdelen är att alla delägare är solidariskt betalningsansvariga. Detta i likhet med Enskild näringsverksamhet. Eftersom det är flera ägare kan det vara bra att skriva ett kompanjonavtal för att förtydliga vad ägarna är överens om gällande exempelvis vinstfördelning.

Handelsbolag har stora likheter med kommanditbolag. Här måste däremot minst en av firmatecknarna vara obegränsat ansvarig. Resterande är ansvariga utifrån det kapital de satsat. Av de tre företagsformerna som presenteras här är Handelsbolag den minst vanliga.