Optimera verksamheten

Alla företagare strävar efter en god lönsamhet på sitt företag. Vad det innebär är väldigt individuellt men vägen dit är densamma – optimering och effektivisering. Det handlar om att se över utbud och pris, att effektivisera försäljningen, öka omsättningen och minska kostnaderna. Helt enkelt skapa förutsättningar för att resultatet når det förväntade målet. Det kan vara ett bra sätt att satsa långsiktigt.

Effektivisera daglig verksamhet

En väg att förbättra ett företags resultat är att se över de dagliga rutinerna och hitta effektivare vägar att gå. Det kan betyda att arbetstiden som läggs på enstaka arbeten kan minskas och att därmed kostnaden blir mindre. Detta oavsett om det handlar om administration, kommunikation eller marknadsföring.

Detsamma gäller de intäkter som företaget har. De som väljer att effektivisera arbetet kan öka den tid som läggs på försäljning och annat som är direkt kopplat till företagets intäkter. En väg att gå är att se över planering och genomförande av olika arbetsmoment. Ofta handlar det om att vara tydlig gällande vem som ska göra vad, och när detta ska utföras. En genomgång av den dagliga verksamheten är något som årligen bör genomföras. Ofta finns det stora tidstjuvar som man inte ens är medveten om.

Sänk onödiga kostnader

Många företag har inte svårt att få upp omsättningen. De har ett stort antal kunder och orderingången är hög. Men problemet, för att få lönsamhet, sitter i de för höga kostnaderna. Inom tjänsteföretag är det främst lönekostnaden som är den stora kostnaden. Inom försäljning handlar det ofta om kostnaden för inköp av varor och material. Det är då lätt att fokusera på dessa stora poster och försöka skära ner kostnaderna där. Men det är bättre att söka efter ”onödiga” kostnader. Inköp som sker i onödan eller som kan minskas.

Den enklaste vägen att minimera dessa är att se på månadsrapporter där samtliga kostnader finns med i olika kategoriposter. Om dessa även presenteras med procenttal blir det ännu tydligare vad man kan dra ner på. Ska marknadsföring stå för 15% av omsättningen? Hur kan fraktkostnaderna minskas? Går det att pressa abonnemangspriserna?

Se över utbudet

Problem med låg lönsamhet kan ofta bero på att företaget säljer vissa produkter eller tjänster med mycket låg marginal. Det kan vara prispressade varor som inte går att sälja till högre pris. Men de flesta företag har även produkter och tjänster som de tjänar betydligt bättre på. Att se över sitt utbud blir därmed ett sätt att effektivisera och optimera resultatet. Ett sätt kan även vara att se över vilka marknader produkterna säljs på, kanske behöver företaget utöka sitt affärsområde.

Det kan kännas svårt att sluta sälja produkter som säljs i stora mängder. Men om dessa produkter inte skapar önskad lönsamhet är det bättre att skala verksamheten och fokusera på det man faktiskt tjänar pengar på. Som företagare blir detta alltid en svår balans då vissa varor trots allt kan användas som lockvaror för att få kunderna att handla hos just dem. Men låt inte dessa lockvaror och specialerbjudanden bli basen i verksamheten. Det blir aldrig lönsamt nog.