Satsa långsiktigt

Att satsa långsiktigt och planera verksamheten över längre tid är två viktiga nycklar för att företag ska kunna utvecklas åt rätt håll. Framförallt för småföretag kan det lätt bli att man bara ser på det arbete som behöver utföras för dagen eller den kommande månaden. Men då kommer man i längden inte nå sina mål.

Långsiktigt arbete sker bland annat genom en tydlig och klar vision, genom att följa branschens utveckling samt ett genomtänkt fokus på långsiktiga kundrelationer.

Vision för framtiden

Ett företags vision definierar vad man vill uppnå med de produkter och tjänster man erbjuder. Ett exempel som ofta lyfts upp som en tydlig och genomtänkt vision är IKEA med ”Att skapa en bättre vardag för de många människorna”. På en enda mening lyckas de få med målgruppen (massmarknad) och definierar vad för slags produkter de ska erbjuda (funktionella vardagsprodukter).

Genom att ha en tydlig och koncentrerad vision blir det enkelt att se åt vilket håll företag förväntas utvecklas. Detta gäller inte minst småföretag som lätt kan ledas åt olika håll av önskemål från kunder och tendenser i samhället. En vision är företagets kärna, grunden som resten av verksamheten ska vila på. Den talar om syftet med företagets verksamhet. Ett syfte som man därmed ska arbeta mot var än i verksamheten man är.

Branschens utveckling

Ett företag som jobbar långsiktigt bör alltid avsätta tid för att följa utvecklingen inom den bransch man är verksam inom. Ett tydligt exempel är när det finns branschtidningar som belyser olika aspekter och nyheter inom området. Genom att följa dessa kan man på ett enkelt sätt följa utvecklingen, trender och nya innovationer.

Att följa branschens utveckling handlar inte enbart om att få kunskap om nya vägar utan även om att inte låta konkurrenterna få försprång när nya idéer testas på marknaden. Det behöver inte betyda att man ska kopiera varandra – men åtminstone ha koll på hur olika företag utvecklas. Kanske behöver ditt företag utöka sitt affärsområde eller byta företagsform för att hänga med i utvecklingen.

Kundrelationer

Det spelar ingen roll hur bra produkt eller hur lågt pris som erbjuds –  så länge som kunderna lyser med sin frånvaro skapas inget bra resultat. Att ha nöjda kunder är alltså grunden för att ett företag ska gå med vinst. Genom att arbeta långsiktigt och vårda de kundkontakter man har går det även att skapa en tydligare och stabilare kundbas. Istället för att med kostsam marknadsföring locka till sig flera och nya kunder har företaget återkommande kunder. Känner sig kunden trygg i affärsrelationen kommer de att återkomma och även rekommendera företaget till andra.  Det gäller alltså att inte enbart se kunden som en ”intäkt” utan som en investering. En investering man bygger upp med goda relationer och som skapar återkommande kunder.