CSR – Allt viktigare för det moderna företaget

Moderna företag har allt större krav på sig. Inte bara från hård konkurrens och stora krav från investerare och andra intressenter. Moderna företag bör även vara socialt, ekonomisk och miljömässigt ansvarstagande. Corporate Social Responsibility, förkortat CSR, bör vara en del av varje modernt företags verksamhet. Att ta ansvar för samhället har blivit lika viktigt som att ta hand om det egna företagets tillväxt. Miljöarbetet är troligtvis den del av CSR som de allra flesta företag fokuserar extra mycket på. Ett värna om miljön gynnar inte bara miljön utan kan även gynna företagets försäljning. Många konsumenter väljer ett företag med ett aktivt och synligt miljöarbete än ett företag helt utan miljötänk. Att värna om miljön kan handla om allt från att köpa in miljömärkt kontorsmaterial till att återvinna avfall som elektronikskrot, bläckpatroner och papper på rätt sätt.

Bläckpatroner en av kontorets största miljöbovar

Företag som vill värna om miljön kan göra det på många olika sätt. Det kan handla om att köpa in och sälja miljömärkta varor, att se till att alla transporter som sker till, inom och från företaget sker med miljöfordon eller att företagets arbete endast sker med miljömärkta produkter. Ett exempel på miljöbovar inom ett företag är bläckpatroner. Bläckpatroner används på de allra flesta företag. Även om mycket har digitaliserats de senaste åren så har, och använder, majoriteten av alla företag en skrivare. Rätt bläckpatroner är miljömärkta bläckpatroner och rätt användning av bläckpatroner handlar om återvinning. Att hitta rätt bläckpatroner gör du enklast med hjälp av en jämförelse. När du sedan återvinner använda bläckpatroner så gör du det enklast genom att lämna in dessa till din återförsäljare. Då kan bläckpatronerna fyllas på igen, alternativt kasseras på ett miljömässigt korrekt sätt.

Rätt CSR gör företaget mer attraktivt

Genom att återvinna bläckpatroner och annat miljömässigt avfall blir företaget mer attraktivt. Detta gäller allt arbete som stärker bilden av företagets CSR. Rätt CSR gör nämligen företaget mer attraktivt för såväl kunder som för investerare. Ett företag som bryr sig om samhället och miljön har större chans att vinna hjärtan och på så vis öka sin försäljning och sin chans att få de investeringar som behövs för att företaget ska växa. Att arbeta med CSR kan på så vis ses som ett effektivt att både optimera verksamheten och satsa långsiktigt på. CSR ska samtidigt inte enbart ses som något som används för att göra företaget mer lönsamt. CSR behövs för att vårat samhälle ska må så bra som möjligt, på både kort och lång sikt.