Framgångsrika företag

Foto: Volodymyr Kyrylyuk/Shutterstock.com

Några av de mest framgångsrika företagen idag har alla börjat med en vision, och det är det som har skapat några av världsledarna på marknaden såsom Microsoft, Apple och Google. Alla tre av dessa företag utvecklades och skapades av innovatörer, men framförallt entusiaster, som ville se en förändring i deras bransch. Microsoft som idag är en världsledare i IT-branschen fick sin början av Bill Gates som var en programmerare som försökte skapa ett operativsystem för att underlätta för sig själv och andra.

Solskenshistorier

Framgångsrika företag har alla sin historia, och medan vissa började bra och slutade ännu bättre har några företag haft det svårt länge innan de lyckats slå igenom i deras respektive bransch. Ett exempel på detta är Apple som länge försökte konkurrera med Microsoft och deras PC-dator men som hade det otroligt tufft eftersom det var väldigt svårt att ha två olika operativsystem som skulle agera som industristandard. Apple lyckades till slut, men det var inte tack vare deras datorer utan deras mobiltelefon iPhone.

På senare tid blev även deras Mac-datorer populära eftersom iPhone gjorde en sådan succé och idag säljer Apple även sina datorer flitigt. Ibland går det inte att veta om det man säljer kommer att bli framgångsrikt, och det kan ta flera år innan ett företag vänder minus till plus. Hemligheten är att aldrig ge upp om man verkligen vill lyckas. Rätt som det är introducerar man en produkt som tar marknaden med storm, och det kan ske precis när som helst.

Vad utmärker ett framgångsrikt företag?

Företaget Netsurvey gjorde mellan åren 2012-2015 en undersökning av framgångsrika företag för att se vad som gjorde dem så mycket bättre. Några av punkterna som framgick var att de hade mer givande utvecklingssamtal, de tog beslut snabbare, de samarbetade med enheter inom företaget snabbare samt att medarbetarna kände att de fick mer information från ledningen. Det fanns fler punkter som skulle kunna nämnas men detta ger en bild av hur ett framgångsrikt företag arbetar. Det är inte så konstigt att förstå varför de lyckas så bra när man läser detta.

Idag kan man hitta många problemområden som bidrar till att företagsklimatet och arbetsmiljön blir sämre, som att medarbetarna inte känner sig uppskattade och ledningen inte delar med sig av information till de som jobbar på företaget. Dessa problem kan man med enkla förändringar göra sig av med. Om det är något som är viktigt idag är det hur de som arbetar på ett företag trivs, hur de mår fysiskt och framförallt hur mycket företaget gör för att de ska prestera bättre. Ett framgångsrikt företag tar hänsyn till alla dessa punkter.