Framtidens företag

Framtidens företag är idékläckarna, tänk utanför lådan-projekten och de företag som vet, vågar och kan sitt koncept ända ut i fingertopparna. Därtill vet framtidens företag hur, när och var en produkt eller en tjänst ska marknadsföras – för att få maximalt med kunder. Framgångsrika företag vet att det är framtiden som avgör om succén ska kunna fortsätta. Inget företag är bättre än deras senaste produkt. Oavsett vad man kunnat eller producerat tidigare blir framtidens företag alltid bedömda efter deras senaste tjänst eller produkt.

Vad innebär framtidens företag?

I grunden handlar framtidens företag om att känna till vilka behov, vilken efterfrågan och till vilka priser kunderna är intresserade att köpa företagets produkter och tjänster. Kvalitet, service och bemötande är centrala egenskaper för alla typer av företagande. Det gäller förstås både då, nu och i framtiden. Ett företag, oavsett marknad eller storlek, blir heller aldrig bättre än cheferna, personalen och dess organisation. Ett dåligt skött företag har inte framtiden framför sig och kommer även att tappa kunder i realtid – det gäller fortfarande och kommer inte att förändras.

Marknaden, utbudet och valfriheten är idag monumental. Kunderna kan nästan uppfatta alla dessa miljoner olika alternativ på marknaden som belastande. För vilken tandkräm ska man välja? Vilket tvättmedel är bäst? Mejerikylen innehar 15 olika sorters fil, keso och mjölk – vilken ska man egentligen välja? Det kommer en ny sort varannan vecka. Oavsett verkar en del av det nya företagandet förstått att alternativ, utbud och valfrihet kan kännas beklämmande för kunderna. Idag har många företag som valt att på olika sätt förenkla människors vardag blivit framgångsrika. Framtidens företag förenklar för kunderna.

Finns framtidens företag i sikte?

Det är alltid svårt att sia om framtiden. Vilket eller vilka företag som kan sägas vara framtidens storsäljare av produkter och tjänster är inte lätt att förutspå. I Sverige kan man anta att mindre och medelstora företag med geniala enkla företagsidéer, låga investeringskostnader och låga personalkostnader kommer ha en bra position i framtiden. Idag är konkurrensen knivskarp, vilket gör att både nystartade företag och mer etablerade företag försöker banta kostnaderna på alla områden inom företaget. Riskerna är förstås försämrad kundservice och brist på kvalitet. Företagen behöver därför fundera över detta.

Målet för företag är att gå med högsta möjliga vinst till minsta möjliga kostnad. Inget nytt på den fronten. Detta lär även gälla framtidens företag. Reservationen i detta utlåtande är att kunderna idag ställer högre etiska, moraliska och humanistiska krav på allt fler företag. Kraven från kunderna gentemot företagen kan gälla miljö, rimliga löner till arbetarna eller andra humana frågor. Därav bör framtidens företag ha med dessa redan i planeringsstadiet och säkerställa att företaget inte bara har produkten eller tjänsten, utan även en bra policy överlag.